10 shtetet ose kodet telefonike më të kërkuara:

Shteti Prefiksi telefonik ndërkombëtar TLD Ora lokale
1.Gjermania+490049de19:53
2.Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)+1001us10:53 - 15:53
3.Shqipëri+35500355al19:53
4.Maqedonia Veriore+38900389mk19:53
5.Greqia+300030gr20:53
6.Italia+390039it19:53
7.Zvicra+410041ch19:53
8.Belgjika+320032be19:53
9.Kanada+1001ca8:53 - 15:53
10.Mali i Zi+38200382me19:53


Ju urojmë udhëtim të mbarë dhe/ose marrëveshje të suksesshme biznesi!Prefikset ndërkombëtare / Kodet telefonike të shteteve

Kodet telefonike të shteteve (prefikset ndërkombëtare) për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me '00', më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Gjermania '08765.123456' do të jetë '0049.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër. Çdo përjashtim nga ky rregull, I njohur prej nesh, mund të gjendet në këtë uebsajt. Nëse mundet, duhet dhënë edhe qyteti/qyteza apo krahina nga ku vjen numri i telefonit. Për shembull, numri i telefonit +49301234 vjen nga Berlini (Gjermani).

Ofrohen opsionet e mëposhtme:


Gjermania - Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) - Shqipëri - Maqedonia Veriore - Greqia - Italia - Zvicra - Belgjika - Kanada - Mali i Zi - Turqia - Spanja - Austria - Rumania - Argjentina - Brazili - Poloni - Holanda - Bullgaria - Monako - Suedia - Franca - Sllovenia - Australia - Anglia - Kina - Rusia - Kosova - Danimarka - Arabia Saudite - Afrika e Jugut - Bellorusia - Algjeria - Norvegjia - Benini - Angola - Burundi - Japonia - Çad - Afganistan - Kroacia - Bahraini - Bolivia - Burkina Faso - Andora - Bermuda - Beliza - Azerbajxhani - Antigua dhe Barbuda - Sërbia