Prefiksi telefonik ndërkombëtar

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik ndërkombëtar:


10 shtetet ose kodet telefonike më të kërkuara:

Shteti Prefiksi telefonik ndërkombëtar TLD Ora lokale
1.Gjermania+490049de19:46
2.Shqipëri+35500355al19:46
3.Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)+1001us08:46 - 13:46
4.Maqedonia Veriore+38900389mk19:46
5.Greqia+300030gr20:46
6.Italia+390039it19:46
7.Zvicra+410041ch19:46
8.Belgjika+320032be19:46
9.Kanada+1001ca10:46 - 15:16
10.Mali i Zi+38200382me19:46Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Mali i Zi '08765 123456' do të jetë '00382.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.

Prefiksi telefonik ndërkombëtar