Prefiksi telefonik ndërkombëtar

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik ndërkombëtar:


10 shtetet ose kodet telefonike më të kërkuara:

Shteti Prefiksi telefonik ndërkombëtar TLD Ora lokale
1.Gjermania+490049de01:20
2.Shqipëri+35500355al01:20
3.Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)+1001us14:20 - 19:20
4.Maqedonia Veriore+38900389mk01:20
5.Greqia+300030gr02:20
6.Italia+390039it01:20
7.Zvicra+410041ch01:20
8.Belgjika+320032be01:20
9.Kanada+1001ca17:20 - 20:50
10.Mali i Zi+38200382me01:20Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Mali i Zi '08765 123456' do të jetë '00382.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.

Prefiksi telefonik ndërkombëtar