Kërkoni shtetin


Shkruani prefiksit telefonik ndërkombëtar / numrin e telefonit:10 shtetet ose kodet telefonike më të kërkuara:

Shteti Prefiksi telefonik ndërkombëtar TLD Ora lokale
1.Gjermania0049+49.de1:59
2.Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)001+1.us16:59 - 21:59
3.Shqipëri00355+355.al1:59
4.Maqedonia00389+389.mk1:59
5.Zvicra0041+41.ch1:59
6.Greqia0030+30.gr2:59
7.Italia0039+39.it1:59
8.Kanada001+1.ca14:59 - 21:59
9.Belgjika0032+32.be1:59
10.Mali i Zi00382+382.me1:59


Ju urojmë udhëtim të mbarë dhe/ose marrëveshje të suksesshme biznesi!

Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Gjermania '08765.123456' do të jetë '0049.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.