Kërkoni shtetin

Shkruani prefiksit telefonik ndërkombëtar / numrin e telefonit:


10 shtetet ose kodet telefonike më të kërkuara:

Shteti Prefiksi telefonik ndërkombëtar TLD Ora lokale
1.Gjermania0049+49.de3:42
2.Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)001+1.us18:42 - 23:42
3.Shqipëri00355+355.al3:42
4.Maqedonia00389+389.mk3:42
5.Zvicra0041+41.ch3:42
6.Greqia0030+30.gr4:42
7.Italia0039+39.it3:42
8.Kanada001+1.ca16:42 - 23:42
9.Belgjika0032+32.be3:42
10.Mali i Zi00382+382.me3:42


Ju urojmë udhëtim të mbarë dhe/ose marrëveshje të suksesshme biznesi!

Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Gjermania '08765.123456' do të jetë '0049.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.

Kërkoni shtetin të cilit i përket një kod telefonik I caktuar