Kodet zonale Maqedonia

Kodet e zonave të Maqedonia:Kodet zonale Maqedonia