Kodi internacional telefonik

Lista e renditjes së kodeve telefonikë të shteteve sipas alfabetit,
të renditura sipas emrit të shtetit përkatës:10 shtetet ose kodet telefonike më të kërkuara:

Shteti Kodi internacional telefonik TLD Ora lokale
1.Gjermania+490049de19:05
2.Shqipëri+35500355al19:05
3.Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)+1001us08:05 - 13:05
4.Maqedonia Veriore+38900389mk19:05
5.Greqia+300030gr20:05
6.Italia+390039it19:05
7.Zvicra+410041ch19:05
8.Belgjika+320032be19:05
9.Kanada+1001ca10:05 - 14:35
10.Mali i Zi+38200382me19:05Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Mali i Zi '08765 123456' do të jetë '00382.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi internacional telefonik