Prefiksi telefonik Arabia Saudite

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaShteti:Arabia Saudite

Prefiksi telefonik:

+966

00966


Ora lokale:


12:16

Domeneve të nivelit superior:

sa

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '09725 1419725' duhet të shkruhet '+966 9725 1419725' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Arabia Saudite...Prefiksi telefonik Arabia Saudite

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Arabia Saudite: +966
Udhëzime përdorimi: Prefiksi telefonik për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Arabia Saudite '08765 123456' do të jetë '00966.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Arabia Saudite