Prefiksi telefonik Arabia Saudite

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Arabia Saudite

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+966

00966

Ora lokale:

08:26

Domeneve të nivelit superior:

sa

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0644 1530644' duhet të shkruhet '+966 644 1530644' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Arabia Saudite...Prefiksi telefonik Arabia Saudite

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Arabia Saudite: +966
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Arabia Saudite '08765 123456' do të jetë '00966.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Arabia Saudite (hyrja telefonike)