Prefiksi telefonik Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+1

001

Ora lokale:

06:58 - 11:58

Domeneve të nivelit superior:

us

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '02629 1992629' duhet të shkruhet '+1 2629 1992629' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)...Prefiksi telefonik Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA). (Shtetet e Bashkuara te Amerikes SHBA): +1
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) '08765 123456' do të jetë '001.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) (hyrja telefonike)