10 shtetet ose kodet telefonike më të kërkuara:

Shteti Prefiksi telefonik ndërkombëtar TLD Ora lokale
1.Gjermania0049+49.de16:59
2.Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)001+1.us7:59 - 12:59
3.Shqipëri00355+355.al16:59
4.Maqedonia00389+389.mk16:59
5.Zvicra0041+41.ch16:59
6.Greqia0030+30.gr17:59
7.Italia0039+39.it16:59
8.Kanada001+1.ca5:59 - 12:59
9.Belgjika0032+32.be16:59
10.Mali i Zi00382+382.me16:59


Ju urojmë udhëtim të mbarë dhe/ose marrëveshje të suksesshme biznesi!Kodet telefonike të shteteve (prefikset ndërkombëtare) për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me '00', më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Gjermania '08765.123456' do të jetë '0049.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër. Çdo përjashtim nga ky rregull, I njohur prej nesh, mund të gjendet në këtë uebsajt. Nëse mundet, duhet dhënë edhe qyteti/qyteza apo krahina nga ku vjen numri i telefonit. Për shembull, numri i telefonit +49301234 vjen nga Berlini (Gjermani).

Ofrohen opsionet e mëposhtme:


Gjermania - Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) - Shqipëri - Maqedonia - Zvicra - Greqia - Italia - Kanada - Belgjika - Mali i Zi - Spanja - Argjentina - Austria - Turqia - Brazili - Bullgaria - Rumania - Poloni - Monako - Australia - Kina - Holanda - Rusia - Arabia Saudite - Danimarka - Sllovenia - Anglia - Kosova - Suedia - Franca - Algjeria - Angola - Afrika e Jugut - Japonia - Afganistan - Çad - Benini - Bahraini - Burundi - Bermuda - Bellorusia - Andora - Burkina Faso - Bahamet - Norvegjia - Antigua dhe Barbuda - Bolivia - Beliza - Bocvana - Azerbajxhani