10 shtetet ose kodet telefonike më të kërkuara:

Shteti Prefiksi telefonik ndërkombëtar TLD Ora lokale
1.Gjermania+490049de3:09
2.Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)+1001us18:09 - 23:09
3.Shqipëri+35500355al3:09
4.Maqedonia+38900389mk3:09
5.Zvicra+410041ch3:09
6.Greqia+300030gr4:09
7.Italia+390039it3:09
8.Kanada+1001ca16:09 - 23:09
9.Belgjika+320032be3:09
10.Mali i Zi+38200382me3:09


Ju urojmë udhëtim të mbarë dhe/ose marrëveshje të suksesshme biznesi!



Prefikset ndërkombëtare / Kodet telefonike të shteteve

Kodet telefonike të shteteve (prefikset ndërkombëtare) për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me '00', më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Gjermania '08765.123456' do të jetë '0049.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër. Çdo përjashtim nga ky rregull, I njohur prej nesh, mund të gjendet në këtë uebsajt. Nëse mundet, duhet dhënë edhe qyteti/qyteza apo krahina nga ku vjen numri i telefonit. Për shembull, numri i telefonit +49301234 vjen nga Berlini (Gjermani).

Ofrohen opsionet e mëposhtme:


Gjermania - Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) - Shqipëri - Maqedonia - Zvicra - Greqia - Italia - Kanada - Belgjika - Mali i Zi - Spanja - Turqia - Austria - Argjentina - Rumania - Brazili - Bullgaria - Poloni - Monako - Holanda - Australia - Sllovenia - Kina - Suedia - Rusia - Anglia - Franca - Arabia Saudite - Kosova - Danimarka - Algjeria - Afrika e Jugut - Angola - Bellorusia - Benini - Norvegjia - Çad - Burundi - Japonia - Afganistan - Bahraini - Bolivia - Bermuda - Andora - Burkina Faso - Beliza - Kroacia - Azerbajxhani - Antigua dhe Barbuda - Bocvana

Prefikset ndërkombëtare dhe më tepër ...