10 shtetet ose kodet telefonike më të kërkuara:

Shteti Prefiksi telefonik ndërkombëtar TLD Ora lokale
1.Gjermania+490049de08:51
2.Shqipëri+35500355al08:51
3.Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)+1001us21:51 - 02:51
4.Maqedonia Veriore+38900389mk08:51
5.Greqia+300030gr09:51
6.Italia+390039it08:51
7.Zvicra+410041ch08:51
8.Belgjika+320032be08:51
9.Kanada+1001ca23:51 - 04:21
10.Mali i Zi+38200382me08:51


Prefikset ndërkombëtare / Kodet telefonike të shteteve

Kodet telefonike të shteteve (prefikset ndërkombëtare) për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me '00', më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Gjermania '08765.123456' do të jetë '0049.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër. Çdo përjashtim nga ky rregull, I njohur prej nesh, mund të gjendet në këtë uebsajt. Nëse mundet, duhet dhënë edhe qyteti/qyteza apo krahina nga ku vjen numri i telefonit. Për shembull, numri i telefonit +49301234 vjen nga Berlini (Gjermani).

Ofrohen opsionet e mëposhtme:


Gjermania - Shqipëri - Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) - Maqedonia Veriore - Greqia - Italia - Zvicra - Belgjika - Kanada - Mali i Zi - Austria - Spanja - Turqia - Rumania - Holanda - Poloni - Suedia - Argjentina - Brazili - Monako - Kosova - Sllovenia - Bullgaria - Franca - Anglia - Kina - Australia - Rusia - Danimarka - Benini - Arabia Saudite - Sërbia - Afrika e Jugut - Kroacia - Bellorusia - Algjeria - Norvegjia - Angola - Ukraina - Burundi - Japonia - Çad - Afganistan - Bahraini - Burkina Faso - Bolivia - Andora - Bermuda - Beliza - Meksikë