10 shtetet ose kodet telefonike më të kërkuara:

Shteti Prefiksi telefonik ndërkombëtar TLD Ora lokale
1.Gjermania+490049de18:57
2.Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)+1001us9:57 - 14:57
3.Shqipëri+35500355al18:57
4.Maqedonia Veriore+38900389mk18:57
5.Zvicra+410041ch18:57
6.Greqia+300030gr19:57
7.Italia+390039it18:57
8.Kanada+1001ca7:57 - 14:57
9.Belgjika+320032be18:57
10.Mali i Zi+38200382me18:57


Ju urojmë udhëtim të mbarë dhe/ose marrëveshje të suksesshme biznesi!Prefikset ndërkombëtare / Kodet telefonike të shteteve

Kodet telefonike të shteteve (prefikset ndërkombëtare) për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me '00', më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Gjermania '08765.123456' do të jetë '0049.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër. Çdo përjashtim nga ky rregull, I njohur prej nesh, mund të gjendet në këtë uebsajt. Nëse mundet, duhet dhënë edhe qyteti/qyteza apo krahina nga ku vjen numri i telefonit. Për shembull, numri i telefonit +49301234 vjen nga Berlini (Gjermani).

Ofrohen opsionet e mëposhtme:


Gjermania - Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) - Shqipëri - Maqedonia Veriore - Zvicra - Greqia - Italia - Kanada - Belgjika - Mali i Zi - Turqia - Spanja - Austria - Argjentina - Rumania - Brazili - Poloni - Bullgaria - Monako - Holanda - Sllovenia - Suedia - Australia - Franca - Kina - Anglia - Rusia - Arabia Saudite - Kosova - Danimarka - Bellorusia - Afrika e Jugut - Algjeria - Angola - Norvegjia - Benini - Burundi - Çad - Japonia - Afganistan - Bahraini - Burkina Faso - Bolivia - Kroacia - Andora - Bermuda - Beliza - Azerbajxhani - Antigua dhe Barbuda - Bocvana