Prefiksi telefonik +389 / 00389

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+389

00389

Shteti:

Maqedonia Veriore

Ora lokale:

02:03

Domeneve të nivelit superior:

mk

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '06789 1456789' duhet të shkruhet '+389 6789 1456789' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Maqedonia Veriore...Prefiksi telefonik +389 / 00389 / 011389

Prefiksi telefonik +389 / 00389 / 011389: Maqedonia Veriore
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Maqedonia Veriore '08765 123456' do të jetë '00389.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +389 / 00389 / 011389 (hyrja telefonike)