Prefiksi telefonik +382 / 00382

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+382

00382

Shteti:

Mali i Zi

Ora lokale:

07:57

Domeneve të nivelit superior:

me

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '09181 1999181' duhet të shkruhet '+382 9181 1999181' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Mali i Zi...Prefiksi telefonik +382 / 00382 / 011382

Prefiksi telefonik +382 / 00382 / 011382: Mali i Zi
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Mali i Zi '08765 123456' do të jetë '00382.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +382 / 00382 / 011382 (hyrja telefonike)