Prefiksi telefonik Timori Lindor

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Timori Lindor

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+670

00670

Ora lokale:

13:31

Domeneve të nivelit superior:

tl

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0900 1990900' duhet të shkruhet '+670 900 1990900' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Timori Lindor...Prefiksi telefonik Timori Lindor

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Timori Lindor: +670
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Timori Lindor '08765 123456' do të jetë '00670.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Timori Lindor (hyrja telefonike)