Kodet zonale Timori Lindor

Kodet e zonave të Timori Lindor:Kodet zonale Timori Lindor