Prefiksi telefonik +670 / 00670

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+670

00670

Shteti:

Timori Lindor

Ora lokale:

14:38

Domeneve të nivelit superior:

tl

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '07424 1767424' duhet të shkruhet '+670 7424 1767424' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Timori Lindor...Prefiksi telefonik +670 / 00670 / 011670

Prefiksi telefonik +670 / 00670 / 011670: Timori Lindor
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Timori Lindor '08765 123456' do të jetë '00670.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +670 / 00670 / 011670 (hyrja telefonike)