Prefiksi telefonik +685 / 00685

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+685

00685

Shteti:

Samoa Perëndimore

Ora lokale:

17:01

Domeneve të nivelit superior:

ws

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '09636 1999636' duhet të shkruhet '+685 9636 1999636' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Samoa Perëndimore...Prefiksi telefonik +685 / 00685 / 011685

Prefiksi telefonik +685 / 00685 / 011685: Samoa Perëndimore
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Samoa Perëndimore '08765 123456' do të jetë '00685.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +685 / 00685 / 011685 (hyrja telefonike)