Prefiksi telefonik Samoa Perëndimore

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Samoa Perëndimore

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+685

00685

Ora lokale:

00:02

Domeneve të nivelit superior:

ws

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '02509 182509' duhet të shkruhet '+685 2509 182509' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Samoa Perëndimore...Prefiksi telefonik Samoa Perëndimore

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Samoa Perëndimore. (Samoa Perendimore): +685
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Samoa Perëndimore '08765 123456' do të jetë '00685.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Samoa Perëndimore (hyrja telefonike)