Kodet zonale Gjermania

Kodet e zonave të Gjermania:

Kodet zonale Gjermania