10 shtetet ose kodet telefonike më të kërkuara:

Shteti Prefiksi telefonik ndërkombëtar TLD Ora lokale
1.Gjermania+4901149de06:20
2.Shqipëri+355011355al06:20
3.Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)+10111us19:20 - 00:20
4.Maqedonia Veriore+389011389mk06:20
5.Greqia+3001130gr07:20
6.Italia+3901139it06:20
7.Zvicra+4101141ch06:20
8.Belgjika+3201132be06:20
9.Kanada+10111ca21:20 - 01:50
10.Mali i Zi+382011382me06:20


Prefikset ndërkombëtare / Kodet telefonike të shteteve

Kodet telefonike të shteteve (prefikset ndërkombëtare) për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me '00', më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Gjermania '08765.123456' do të jetë '0049.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër. Çdo përjashtim nga ky rregull, I njohur prej nesh, mund të gjendet në këtë uebsajt. Nëse mundet, duhet dhënë edhe qyteti/qyteza apo krahina nga ku vjen numri i telefonit. Për shembull, numri i telefonit +49301234 vjen nga Berlini (Gjermani).

Ofrohen opsionet e mëposhtme:


Gjermania - Shqipëri - Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) - Maqedonia Veriore - Greqia - Italia - Zvicra - Belgjika - Kanada - Mali i Zi - Austria - Spanja - Turqia - Rumania - Holanda - Argjentina - Poloni - Suedia - Brazili - Monako - Bullgaria - Franca - Sllovenia - Anglia - Kosova - Australia - Kina - Rusia - Danimarka - Arabia Saudite - Benini - Afrika e Jugut - Bellorusia - Sërbia - Algjeria - Kroacia - Norvegjia - Angola - Burundi - Çad - Japonia - Afganistan - Bahraini - Burkina Faso - Ukraina - Bolivia - Andora - Bermuda - Beliza - Azerbajxhani