Kërkoni shtetin

Shkruani prefiksit telefonik ndërkombëtar / numrin e telefonit:


10 shtetet ose kodet telefonike më të kërkuara:

Shteti Prefiksi telefonik ndërkombëtar TLD Ora lokale
1.Gjermania+4901149de07:45
2.Shqipëri+355011355al07:45
3.Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)+10111us20:45 - 01:45
4.Maqedonia Veriore+389011389mk07:45
5.Greqia+3001130gr08:45
6.Italia+3901139it07:45
7.Zvicra+4101141ch07:45
8.Belgjika+3201132be07:45
9.Kanada+10111ca22:45 - 03:15
10.Mali i Zi+382011382me07:45Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 011, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Mali i Zi '08765 123456' do të jetë '011382.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.

Kërkoni shtetin