Prefiksi telefonik Sint Maarten

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaShteti:Sint Maarten

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+1 721

001 721

Ora lokale:

12:00

Domeneve të nivelit superior:

sx

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0304 1490304' duhet të shkruhet '+1721 304 1490304' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik Sint Maarten

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Sint Maarten: +1721
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Sint Maarten '08765 123456' do të jetë '001721.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Sint Maarten (hyrja telefonike)