Prefiksi telefonik Shën Elena

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Shën Elena

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+290

00290

Ora lokale:

10:45

Domeneve të nivelit superior:

sh

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '07616 1777616' duhet të shkruhet '+290 7616 1777616' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Shën Elena...Prefiksi telefonik Shën Elena

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Shën Elena. (Shen Elena): +290
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Shën Elena '08765 123456' do të jetë '00290.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Shën Elena (hyrja telefonike)