Prefiksi telefonik Qipro (Turqia)

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaShteti:Qipro (Turqia)

Prefiksi telefonik:

+90 392

0090 392


Ora lokale:


16:48

Domeneve të nivelit superior:

cy

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '07156 1827156' duhet të shkruhet '+90392 7156 1827156' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik Qipro (Turqia)

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Qipro (Turqia). (Qipro Turqia): +90392
Udhëzime përdorimi: Prefiksi telefonik për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Qipro (Turqia) '08765 123456' do të jetë '0090392.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Qipro (Turqia)