Prefiksi telefonik Qipro (Turqia)

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Qipro (Turqia)

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+90 392

0090 392

Ora lokale:

13:03

Domeneve të nivelit superior:

cy

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '03949 1443949' duhet të shkruhet '+90392 3949 1443949' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik Qipro (Turqia)

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Qipro (Turqia). (Qipro Turqia): +90392
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Qipro (Turqia) '08765 123456' do të jetë '0090392.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Qipro (Turqia) (hyrja telefonike)