Prefiksi telefonik Nikaragua

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Nikaragua

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+505

00505

Ora lokale:

19:31

Domeneve të nivelit superior:

ni

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0644 1530644' duhet të shkruhet '+505 644 1530644' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik Nikaragua

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Nikaragua: +505
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Nikaragua '08765 123456' do të jetë '00505.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Nikaragua (hyrja telefonike)