Prefiksi telefonik Mawson Station (Antarktiku)

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Mawson Station (Antarktiku)

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+672 1

00672 1

Ora lokale:

10:23 - 10:23

Domeneve të nivelit superior:

aq

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '03184 1103184' duhet të shkruhet '+6721 3184 1103184' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik Mawson Station (Antarktiku)

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Mawson Station (Antarktiku). (Mawson Station): +6721
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Mawson Station (Antarktiku) '08765 123456' do të jetë '006721.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Mawson Station (Antarktiku) (hyrja telefonike)