Prefiksi telefonik Marquesas

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Marquesas

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+689

00689

Ora lokale:

19:40 - 19:40

Domeneve të nivelit superior:

pf

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '01469 1271469' duhet të shkruhet '+689 1469 1271469' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik Marquesas

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Marquesas: +689
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Marquesas '08765 123456' do të jetë '00689.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Marquesas (hyrja telefonike)