Prefiksi telefonik Luksemburgu

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Luksemburgu

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+352

00352

Ora lokale:

19:43

Domeneve të nivelit superior:

lu

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu NUK duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0100 1110100' duhet të shkruhet '+352.0100 1110100' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Luksemburgu...Prefiksi telefonik Luksemburgu

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Luksemburgu: +352
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Luksemburgu '08765 123456' do të jetë '00352.08765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Luksemburgu (hyrja telefonike)