Prefiksi telefonik Ishujt Pitkairn

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Ishujt Pitkairn

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+649

00649

Ora lokale:

04:20

Domeneve të nivelit superior:

pn

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '05876 185876' duhet të shkruhet '+649 5876 185876' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik Ishujt Pitkairn

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Ishujt Pitkairn: +649
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishujt Pitkairn '08765 123456' do të jetë '00649.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Ishujt Pitkairn (hyrja telefonike)