Prefiksi telefonik +54 / 0054

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+54

0054

Shteti:

Argjentina

Ora lokale:

04:11

Domeneve të nivelit superior:

ar

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0644 1530644' duhet të shkruhet '+54 644 1530644' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Argjentina...Prefiksi telefonik +54 / 0054 / 01154

Prefiksi telefonik +54 / 0054 / 01154: Argjentina
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Argjentina '08765 123456' do të jetë '0054.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +54 / 0054 / 01154 (hyrja telefonike)