Prefiksi telefonik +508 / 00508

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+508

00508

Shteti:

Shën Pjer e Mikelon

Ora lokale:

19:52

Domeneve të nivelit superior:

pm

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '08544 1998544' duhet të shkruhet '+508 8544 1998544' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +508 / 00508 / 011508

Prefiksi telefonik +508 / 00508 / 011508: Shën Pjer e Mikelon
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Shën Pjer e Mikelon '08765 123456' do të jetë '00508.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +508 / 00508 / 011508 (hyrja telefonike)