Prefiksi telefonik +503 / 00503

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+503

00503

Shteti:

Salvadori

Ora lokale:

13:51

Domeneve të nivelit superior:

sv

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '03349 1673349' duhet të shkruhet '+503 3349 1673349' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Salvadori...Prefiksi telefonik +503 / 00503 / 011503

Prefiksi telefonik +503 / 00503 / 011503: Salvadori
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Salvadori '08765 123456' do të jetë '00503.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +503 / 00503 / 011503 (hyrja telefonike)