Prefiksi telefonik +234 / 00234

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike nga



Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+234

00234

Shteti:

Nigeria

Ora lokale:

5:04

Domeneve të nivelit superior:

ng

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '09600 1449600' duhet të shkruhet '+234 9600 1449600' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Nigeria...



Prefiksi telefonik +234 / 00234 / 011234

Prefiksi telefonik +234 / 00234 / 011234: Nigeria




Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Nigeria '08765 123456' do të jetë '00234.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +234 / 00234 / 011234 (hyrja telefonike)