Kodi telefonik / hyrja telefonike Vostok Station (Antarktiku)

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Shteti:Vostok Station (Antarktiku)

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+672 1

00672 1

Ora lokale:

13:14 - 13:14

Domeneve të nivelit superior:

aq

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '05821 1525821' duhet të shkruhet '+6721 5821 1525821' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik Vostok Station (Antarktiku) (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Vostok Station (Antarktiku). (Vostok Station): +6721
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Vostok Station (Antarktiku) '08765 123456' do të jetë '006721.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Vostok Station (Antarktiku)