Kodi telefonik / hyrja telefonike Republika e Afrikës Qendrore

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Shteti:Republika e Afrikës Qendrore

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+236

00236

Ora lokale:

07:33

Domeneve të nivelit superior:

cf

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '09709 1669709' duhet të shkruhet '+236 9709 1669709' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Republika e Afrikës Qendrore...Kodi telefonik Republika e Afrikës Qendrore (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Republika e Afrikës Qendrore. (Republika e Afrikes Qendrore): +236
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Republika e Afrikës Qendrore '08765 123456' do të jetë '00236.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Republika e Afrikës Qendrore