Kodet zonale Republika e Afrikës Qendrore

Kodet e zonave të Republika e Afrikës Qendrore:Kodet zonale Republika e Afrikës Qendrore