Kodi telefonik / hyrja telefonike Çad

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Shteti:Çad

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+235

00235

Ora lokale:

08:02

Domeneve të nivelit superior:

td

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '07744 17744' duhet të shkruhet '+235 7744 17744' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Çad...Kodi telefonik Çad (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Çad. (Cad): +235
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Çad '08765 123456' do të jetë '00235.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Çad