Kodi telefonik / hyrja telefonike Brazili

Shkruani emrin ose kodin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaShteti:Brazili

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+55

0055

Ora lokale:

17:37 - 20:37

Domeneve të nivelit superior:

br

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '08544 1998544' duhet të shkruhet '+55 8544 1998544' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Brazili...Kodi telefonik Brazili (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Brazili: +55
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Brazili '08765 123456' do të jetë '0055.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Brazili