Kodi telefonik / hyrja telefonike Bosnja dhe Hercegovina

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Shteti:Bosnja dhe Hercegovina

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+387

00387

Ora lokale:

13:39

Domeneve të nivelit superior:

ba

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '05541 1995541' duhet të shkruhet '+387 5541 1995541' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Bosnja dhe Hercegovina...Kodi telefonik Bosnja dhe Hercegovina (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Bosnja dhe Hercegovina: +387
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Bosnja dhe Hercegovina '08765 123456' do të jetë '00387.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Bosnja dhe Hercegovina