Kodi telefonik / hyrja telefonike +968 / 00968

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Kodi telefonik / hyrja telefonike:+968

00968

Shteti:

Omani

Ora lokale:

3:58

Domeneve të nivelit superior:

om

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '02661 1382661' duhet të shkruhet '+968 2661 1382661' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Omani...Kodi telefonik +968 / 00968 / 011968 (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike +968 / 00968 / 011968: Omani
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Omani '08765 123456' do të jetë '00968.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik +968 / 00968 / 011968