Kodet zonale Omani

Kodet e zonave të Omani:Kodet zonale Omani