Kodi telefonik / hyrja telefonike +1441 / 001441

Shkruani emrin ose kodin telefonik:



Kodi telefonik / hyrja telefonike:+1 441

001 441

Shteti:

Bermuda

Ora lokale:

23:43

Domeneve të nivelit superior:

bm

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '03949 1443949' duhet të shkruhet '+1441 3949 1443949' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik +1441 / 001441 / 0111441 (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike +1441 / 001441 / 0111441: Bermuda




Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Bermuda '08765 123456' do të jetë '001441.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik +1441 / 001441 / 0111441