Kodet zonale Salvadori

Kodet e zonave të Salvadori:Kodet zonale Salvadori