Kodet zonale Salvadori

Kodet e zonave të Salvadori:

Qyteti/qyteza ose krahina Kodi zonal / hyrja telefonike
1.Eastern area26

Kodet zonale Salvadori