Kodet zonale Kili

Kodet e zonave të Kili:

Qyteti/qyteza ose krahina Kodi zonal / hyrja telefonike
1.San Antonio35
2.Santiago2

Kodet zonale Kili