Prefiksi telefonik Lihtenshtajni

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Lihtenshtajni

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+423

00423

Ora lokale:

20:11

Domeneve të nivelit superior:

li

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu NUK duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '08581 1228581' duhet të shkruhet '+423.08581 1228581' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik Lihtenshtajni

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Lihtenshtajni: +423
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Lihtenshtajni '08765 123456' do të jetë '00423.08765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Lihtenshtajni (hyrja telefonike)