Prefiksi telefonik Ishujt Turks dhe Kaikos

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike nga


Shteti Prefiksi telefonik TLD Ora lokale
1.Ishujt Turks dhe Kaikos+1 649001 649tc2:09

Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '08765.123456' duhet të shkruhet '001649.8765.123456' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Llogaritësi I numrit të telefonitJu urojmë udhëtim të mbarë dhe/ose marrëveshje të suksesshme biznesi!Prefiksi telefonik Ishujt Turks dhe Kaikos

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Ishujt Turks dhe Kaikos: +1649

Udhëzime përdorimi: Prefiksi telefonik për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishujt Turks dhe Kaikos '08765.123456' do të jetë '001649.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Ishujt Turks dhe Kaikos