Prefiksi telefonik +86 / 0086

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+86

0086

Shteti:

Kina

Ora lokale:

04:39 - 06:39

Domeneve të nivelit superior:

cn

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0149 1820149' duhet të shkruhet '+86 149 1820149' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Kina...Prefiksi telefonik +86 / 0086 / 01186

Prefiksi telefonik +86 / 0086 / 01186: Kina
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Kina '08765 123456' do të jetë '0086.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +86 / 0086 / 01186 (hyrja telefonike)