Prefiksi telefonik +674 / 00674

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+674

00674

Shteti:

Naurua

Ora lokale:

01:19

Domeneve të nivelit superior:

nr

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0149 1820149' duhet të shkruhet '+674 149 1820149' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +674 / 00674 / 011674

Prefiksi telefonik +674 / 00674 / 011674: Naurua
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Naurua '08765 123456' do të jetë '00674.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +674 / 00674 / 011674 (hyrja telefonike)