Prefiksi telefonik +592 / 00592

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+592

00592

Shteti:

Guiana

Ora lokale:

11:26

Domeneve të nivelit superior:

gy

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '08624 1308624' duhet të shkruhet '+592 8624 1308624' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +592 / 00592 / 011592

Prefiksi telefonik +592 / 00592 / 011592: Guiana
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Guiana '08765 123456' do të jetë '00592.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +592 / 00592 / 011592 (hyrja telefonike)