Prefiksi telefonik +378 / 00378

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+378

00378

Shteti:

San Marino

Ora lokale:

00:28

Domeneve të nivelit superior:

sm

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '08989 1988989' duhet të shkruhet '+378 8989 1988989' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +378 / 00378 / 011378

Prefiksi telefonik +378 / 00378 / 011378: San Marino
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda San Marino '08765 123456' do të jetë '00378.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +378 / 00378 / 011378 (hyrja telefonike)