Prefiksi telefonik +356 / 00356

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+356

00356

Shteti:

Malta

Ora lokale:

16:39

Domeneve të nivelit superior:

mt

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '07456 1157456' duhet të shkruhet '+356 7456 1157456' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Malta...Prefiksi telefonik +356 / 00356 / 011356

Prefiksi telefonik +356 / 00356 / 011356: Malta
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Malta '08765 123456' do të jetë '00356.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +356 / 00356 / 011356 (hyrja telefonike)